.

                          'Mechanizm Wzniesienia' cz1 fragm. A.Deane (Project Camelot) Lektor PL

 

 .                                  POWYŻEJ TYLKO PIERWSZE OKOŁO 20 MINUT WYWIADU Z ASHAYANĄ DEANE

                                    NATOMIAST CAŁE TRZY CZĘŚCI Z NAPISAMI PL ZNAJDZIECIE W LINKU 

                                    -MECHANIZM WZNIESIENIA-

 

 

 

„Prawda jest jak ogień, można się przy niej ogrzać, ale można się dzięki niej sparzyć”

                                                                                 

                                                                                                                            -     A. Fredro

 

 

DLA OSÓB BARDZIEJ PRZEBUDZONYCH POLECAM PLAYLISTĘ NA KANALE YOUTUBE -

 'WERNISAŻ KOSMICZNYCH INSPIRACJI'   ZWANĄ ;   KOSMOS (UFO) - tuszowana wersja rzeczywistości

 

DLA OSÓB BARDZIEJ UŚPIONYCH  ( I LUB PRAGNĄCYCH POZOSTAĆ UWARUNKOWANYMI I PODPORZĄDKOWANYMI OBECNEMU DESTRUKCYJNEMU SYSTEMOWI ) - POLECAM  PLAYLISTĘ ;

KOSMOS  - Oficjalny Program Rzeczywistości

 

 


 

WIEDZA ZAWARTA NA TEJ SKROMNEJ WITRYNIE - NIE BĘDZIE ZROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY 

( LUB GRUPY SPOŁECZNE ) JAKIE TU ZAGOSZCZĄ - Z WYJĄTKIEM OSÓB O ;

  - GENIALNEJ INTUICJI

  - ZESŁANYCH TU W RAMACH ODNOWIENIA PLANETY ZIEMI 

 ( I EWENTUALNIE W INNYCH MISJACH )

  - CWANIAKÓW  EZOTERYCZNYCH  I  NEW-AGE

  ( W RAMACH PODPINANIA LUDZI POD AGENDY MROCZNE - M.IN. POD ILUMINATÓW ... )

ZATEM PROSZĘ SOBIE OSZCZĘDZIĆ CZASU I KRYTYKI

 


 

OBECNY SPIS TREŚCI (linku L.O.) ;

 

A) - Wstęp (przeniesiony do linku; 'spis treści')

     - Spis treści tego linku 

     - Liga Opiekunów

B) - 'Język Keylonta' - video i tekst

C) - szkic i opis niektórych Istot z Opiekunów

D) - fotka Ashayany Deane - adresy stron intern. /

       video - 'Jak ludzkość utraciła świadomość swojej duszy' /  video - OPIEKUNOWIE

E) -  wizja 'Diamentowego Słońca' - czyli pierwszy program ewolucyjny

F) -  video - fragment /  przekierowanie na Y-T ;  3 obszerne części z napisami PL

         'Mechanizm wzniesienia'

G) -  wprowadzenie - 'Podróżnicy - Śpiący Uprowadzeni' Tom I 

H) -  'zabezpieczenie' Pieczęć maharyczna

 I) -  o radości :)

J) -  6 poziomów wielowymiarowej tożsamości

K) -  video; 'Supergromada Galaktyk LANIAKEA' - lektor i napisy PL 

 

 


A)    LIGA  OPIEKUNÓW

 

Stworzona została przez Międzywymiarowe Stowarzyszenie

Wolnych Światów 570-568 milionów lat temu w wyniku kolejnej deklaracji

Szmaragdowego Przymierza, w czasie którego stworzona została linia

Anielskich Ludzi Oraphim. LO otworzona została jako ODDZIAŁ

ZADANIOWY w celu zwiększenia bezpieczeństwa w naszym Matriksie

Czasu, kiedy Legiony Upadłych Aniołów Annu-Elohim stworzyły rasę

Annunaki 568 milionów lat temu w celu zniszczenia rodowodu Anielskich

Ludzi Oraphim, rasy Szmaragdowego Przymierza.

 

Liga Opiekunów specjalizuje się w propagowaniu Szmaragdowego

Przymierza i służy jako ciało zarządzające ponad 10-cioma milionami Ligi

Gwiezdnych Narodów Szmaragdowego Przymierza, wewnątrz czterech

Gęstości materii naszego Matriksu Czasu.

 

Liga Opiekunów jest ciałem administracyjnym dla 12

Sygnaturowych Rad Ligi Opiekunów. Każda z 12 Sygnaturowych Rad

LO mianowana została przez Yanas i MSWS, aby służyć jako

Pierwszorzędni Strażnicy jednej z 12 Wszechświatowych Gwiezdnych

Wrót. Każda z 12 Sygnaturowych Rad złożona jest z 2 Głównych

Komitetów Dowodzących, 2 Podrzędnych Komitetów Dowodzących i

wielu innych mniejszych organizacji. Sygnaturowe Rady LO 10, 11 i 12

reprezentują rasy „Wyższej Rady Lutni" [Lutnia (gwiazdozbiór), ang.

Lyra - p. w.], gdyż zabezpieczają one Gwiezdne Wrota „Kolebki Lutni"

w Gęstości-4, wejście do Gęstości w celu zasiania stworzenia oraz wyjście

z Gęstości i ascendencję z naszego Matriksu Czasu.

 

       Wyodrębnia się następujące Sygnaturowe Rady Ligi Opiekunów:

•       Sygnaturowa Rada 12 LO - Rada Aramateny-Lutni. [w ang. -

Lyra -p. w.] Szmaragdowe Zgromadzenie Elohei-Elohim Anuhazi

hominidzi Felinianie Chrystusowi Założyciele. Strażnicy Gwiezdnych

Wrót (GW)-12 Lyra-Aramatena w D-12 (czyt. wymiar dwunasty).

•        Sygnaturowa Rada 11 LO - Rada Aveyon-Lyra. Ametystowe

Zgromadzenie Bra-ha-Rama Pagazy oraz Inyu Cetacean Chrystusowi

Założyciele. Strażnicy GW-11 Lyra-Aveyon w D-ll.

•        Sygnaturowa Rada 10 LO - Rada Vega-Lyra. Złote Zgromadzenie

Serafi-Serafim modliszki Aethien oraz Cerez Wodni hominidzi

Chrystusowi Założyciele. Strażnicy GW-10 Lyra-Vega w D-10 [Lutnia-

Vega p. w.].

•        Sygnaturowa Rada 9 LO - Rada Mirach- Andromeda. Rasy

Szrnagdowego i Ametystowego Zgromadzenia z Ligi Gwiezdnej

Andromedy. Strażnicy GW-9 Andromeda-Mirach z D-9.

•         Sygnaturowa Rada 8 LO - Rada Mintaka-Orion. Złote

Zgromadzenie Serafi-Serafim modliszki Aethien, Szmaragdowe

Zgromadzenie Anuhazi Feliniania hominidzi oraz rasy Szmaragdowego

Przymierza ze Stowarzyszenia Planet Oriona. Strażnicy GW-8 Orion-

Mintaka z D-8.

•        Sygnaturowa Rada 7 LO - Rada Epsilon-Arkturus. Zwana również

„Syriańsko-Arkturiańska Koalicja". Administracja interwencji

kryzysowej Rady Głównej Eieyani Zgromadzenia Melchizedeka oraz

Azurytowej Grupy Bezpieczeństwa. Nadzorują rasy Szmaragdowego

Przymierza z Arkturiańskiej Federacji Planet. Strażnicy GW-7 Arkturus z

D-7.

•         Sygnaturowa Rada 6 LO - Rada Azurytowa-Syriusz B Maharagi

„Błękitni Ludzie" Azurytowo-Oraphim Szmaragdowe Zgromadzenia

Zakonu Melchizedeka Eieyani Rishi Linia Graal. Jest to rada, z której

inkarnował w ludzką formę w roku 12 r. p.n.e. Jeshua Sananda

Melchizedek - „Jezus Chrystus". Strażnicy GW-6 Syriusz B z D-6 oraz

przejścia Korytarzy Amorea w D-6. Udostępniła ona w 208 216 r. p.n.e

ludziom rasy Urtite z Ziemi 12 Holograficznych Dysków - Płyt CDT,

zawierających nauki Szmaragdowego Przymierza Maharata -

Wewnętrznego Chrystusa.

•         Sygnaturowa Rada 5 LO - rada Alcyone-Plejady. Strażnicy GW-5

Piejady-Alcyone w D-5. Jest to rada będąca w kryzysie. Rządzący

Komitet Dowództwa jest Szmaragdowo-Złotym Zgromadzeniem

Dowództwo Ashalum. Drugim Komitetem Dowodzącym było

Dowództwo Ashtar, złożone z Ametystowego Zgromadzenia Bra-ha-

Rama, nadzorujące rehabilitacje ras Annunaki, które przystąpiły do

Szmaragdowego Przymierza. Kiedyś w ich skład wchodziły również

organizacje Syrian i Nibiriańskich Annunaki, uczestniczące w Bioodrodzeniu

za pośrednictwem Szmaragdowego Przymierza. Odłamy

Annunaki z Rady Alcyone określane są również jako „Rubinowe

Zgromadzenie Annu-Elohim i Annunaki". W skład grupy Rubinowego

Zgromadzenia wchodzą: Nibiriańska Rada Dziewięciu, Dwunastu i

Dwudziestu Czterech; Plejadiańsko-Nibiriańscy Annunaki, Federacja

Galaktyczna, Kolektyw „Archanioła Michała", Dowództwo Ashtar

oraz legiony Annu-Melchizedeka.

Wielu z dezerterów Rubinowego Zgromadzenia Szmaragdowego

przymierza, włączając w to Federację Galaktyczną, Dowództwo Ashtar,

Matriks „Archanioła Michała", Annu-Melchizedecy oraz

Plejadiańsko-Nibirianscy Annunaki byli odpowiedzialni za manipulację

i zbłądzenie ziemskich rodów Anielskich Ludzi od 25 500 r. p.n.e. Grupy

te tymczasowo ponownie przyłączyły się do Szmaragdowego

Przymierza w 1992 r. podczas Syriańsko-Plejadiańskich Porozumień i

wkroczyły do grupy Opiekunów 5 lipca 2000 r., na mocy Traktatu z

Altair.

Jednakże 12 września 2000 r. większość z tych grup ponownie

wystąpiła z Sygnaturowej Rady 5 Ligi Opiekunów-Rady Alcyone i

przyłączyły się do Zjednoczonego Ruchu Oporu Legionów Upadłych

Aniołów Drakonian w celu promowania planu doprowadzenia do

przebiegunowania na Ziemi.

Niektóre z tych grup, tj. np. grupa Enocha, zaakceptowały

Kontrakty Amnestii od Ligi Opiekunów i Międzywymiarowego

Stowarzyszenia Wolnych Światów i pozostały w Szmaragdowym

Przymierzu.

Ludziom bardzo trudno jest rozpoznać, jakie plany i zamierzenia

mają teraz te grupy i zalecana jest duża ostrożność w kontaktach i

komunikacji channeling'owej z tymi grupami.

•      Sygnaturowa Rada 4 LO - Słoneczna Rada. Umyślni Strażnicy

GW-4 Słońca z D-4. W 148 000 roku p.n.e. zaufano Nibiriańskiej

Radzie Dziewięciu i Rada Alcyone powierzyła im stróżowanie nad GW-4.

Jednakże w 25 500 roku p.n.e. Nibiriańska Rada Dziewięciu wystąpiła

ze Szmaragdowego Przymierza dzieląc się kontrolą nad GW-4 z

Legionami Upadłych Aniołów Annu-Elohim z D-ll. Słoneczna Rada

Legionu Upadłych Aniołów zaczęła stopniowo infiltrację kultur na

Ziemi od roku 25 500 p.n.e

Legiony Upadłych Aniołów Plejadiańsko-Nibiriańskich

Annunaki, zamierzały wykorzystać Słoneczne Gwiezdne Wro-ta-4 oraz

Statek Wojenny Nibiru w celu wywołania przebiegunowania na Ziemi

w latach pomiędzy 2003 a 2008.

Jednakże Anielskie rasy Szmaragdowego Przymierza dołożyły

wszelkich starań, aby zabezpieczyć GW-4 przed dominacją Nibirian i

odwrócić przebiegunowanie, dramat „Armagedon", jaki Legiony

Upadłych Aniołów zamierzały uskutecznić.

Sygnaturowa Rada 1, 2 i 3 LO - Zabezpieczająca Grupa Planetarnnego

Zakonu Amenti oraz Kapłani Zakonu Melchizedeka z Ur, z

Wewnętrznej Ziemi. Wszechświatowe Gwiezdne Wrota-3 z trzeciego

wymiaru Ziemi, GW-2 z drugiego wymiaru z Wewnętrznej Ziemi,

GW-1 z pierwszego wymiaru z Równoległej Ziemi oraz Gwiezdne

Wrota Ziemskich Korytarzy Amenti znajdują się pod ochroną Głównej

Rady Zakonu Melchizedeka Eieyani z Gęstości-5, kierowane za

pośrednictwem Azurytowej Rady Syriusza B Maharagi, Wyższej Rady

Lyriańskiej oraz rasy ludzkiej Zakonu Melchizedeka i Brenoua z

Wewnętrznej Ziemi, poprzez mieszane ludzkie rasy Szambali, Ramy i

Rodu Graala Eieyani z Wewnętrznej Ziemi.

Obecnie Wewnętrzna Ziemia złapana została w dramat z powierzchni

Ziemi. Zjednoczony Ruch Oporu obecnie najwięcej swojej uwagi

poświęca na przejęcie chronionych przez Opiekunów Gwiezdnych Wrót

Wewnętrznej Ziemi. Wynik tych rozgrywek nie został jeszcze przesądzony

i wielki wpływ na niego będzie miało uczestnictwo ludzkości w tym

dramacie.


B)   JEZYK  KEYLONTA

 

 

     Keylonta nie jest jedynie językiem, takim, o którym myślicie, lecz narzędziem, a komunikacja jest jednym z jej zastosowań. Jej dynamika wykorzystywana jest w nauczaniu i uzdrawianiu, ale również i w dosłownym tworzeniu konstrukcji rzeczywistości, gdzie służy jako konstrukcja na bazie, której budowane są manifestacje. Kody Systemów Portali Czasu oraz Systemów Rygli Wymiarowych również znajdują się w zastosowaniu Keylonty. Jest to także metoda wykorzystywana przez tych, którzy chcieliby komunikować się z waszym światem za pomocą tych systemów. Punktem, ktory chcielibyśmy najbardziej, byście zrozumieli, jest fakt, że Keylonta, tak jak inne języki jest narzędziem. Sama w sobie nie może być oceniana jako "dobra lub zła", jako "boska lub diabelska", czy też jako pomocna lub szkodliwa dla zbiorowości ludzkiej. Jest to narzędzie, które może być wykorzystywane do przekazywania znaczenia. Intencja oraz zręczność, z jaka to narzędzie jest wykorzystywane, określa jego wartość. Nadszedł czas, byście odłożyli na bok swoje lęki i przesady i zaczęli naukę języka gwiazd - języka waszych przodków, języka, które pozwoli wam ewoluować do wielowymiarowych istot, posiadających technologie i mądrość przewyższające te, jakie posiadają goście wchodzący obecnie w relacje z systemem Ziemi. Nie pozwólcie dłużej, aby "oficjalny program" obrabowywał was z wiedzy, ktora jest waszym urodzenia prawem i waszym dziedzictwem.

     Teraz, kiedy już daliśmy wam nieco informacji odnośnie metod przy pomocy, których pomocnicy (i inni) komunikują się z wami, zaoferujemy wam wgląd w informacje dotyczące tego, dlaczego ta właśnie metoda komunikacji została obecnie wybrana, w przeciwieństwie do innych alternatywnych środków kontaktu, takich jak masowe ładowania statków kosmicznych. A no właśnie...z przyczyn, które powinny być dla was oczywiste, bowiem ci, którzy chcą wam pomagać lub chcą uczynić swoją obecność jawną dla was, nie mogą po prostu postawić swojego statku matki na trawniku Białego Domu! Rzeczywiście, jeśli goście z innych wymiarów, byliby w stanie, wystarczająco długo powstrzymać Zeta oraz Wewnętrzny Rząd (nie wspominając o waszym "oficjalnym" rządzie) przed zainscenizowaniem takiego wydarzenia, ich przesłanie oraz intencje zagubiłyby się pomiędzy histerią i paniką, jakie wytworzyłoby to wydarzenie wśród źle przegotowanych mas.

     Wewnetrzny, Rząd, Zeta, oraz oficjalne rządy wykonały tak dobrą robotę w programowaniu mas na wzorcowe reakcje, strachu oraz niedowierzania, że najzwyczajniej byłoby bezużytecznym dla gości próbować zbliżyć się do was jako do zbiorowości. Opinii publicznej wyprano mózg w kierunku zaprzeczania ważności jej wlasnej percepcji. Z tego powodu goście (zarówno te pomocne, jak i szkodliwe gatunki) próbują kontaktować się z jednostkami, lub małymi grupami jednostek, w celu pokazania oznak odbierania ich zamierzonych kontaktów. (Ci nie-pomocni goście często wybierają do kontaktu te jednostki, które według nich dają się łatwo manipulować za pomocą kodów Keylonta).

     Już od stuleci wasi ludzie nauczeni zostali ujarzmiać swoją własną władzę i oddawać ich zdolność do czystego postrzegania na rzecz struktur władzy obiektywnej, takiej jak rząd i religia. Wszyscy macie prawo znać prawdę o warunkach, które bezpośrednio mają na was wpływ. Na wasze nieszczęście wasze rządy nie zgadzają się z takim poglądem. Tak więc jako zbiorowość jesteście bardzo źle przygotowani na bezpośrednie spotkanie z gośćmi ET, bez względu na to, jak łagodne są ich przesłanki.

     Częścią przyczyny, dla której wiele postępów (czyt. nowinek) zostało powstrzymanych przed ujawnieniem ogółowi świata nauki, oraz społecznościom publicznym jest fakt, że wiedza dałaby indywidualnym obywatelom siłę do lepszego pokierowania swoim życiem, ich zdrowiem, stanem ekonomicznym oraz ich własnym bezpieczeństwem. Jeśli społeczeństwo miałoby dostęp do takich możliwości, wówczas rząd nie mógłby dłużej wykorzystywać taktyk takich, jak lęk oraz zastraszanie w celu wymuszenia ślepego posłuszeństwa. Straciłby władzę nad swoimi ludźmi oraz nad ich zasobami, gdyż ludzie ci, zyskaliby kontrolę nad samymi sobą. Tak, więc stworzono i utrwalono kłamstwo "oficjalnego programu", aby utrzymywać was w ciemności, wystraszonych i zależnych od aprobaty i wsparcia ze strony zewnętrznych władz. Wyprano wam mózgi i zdradzono, a dotyczy to, również tych z was, którzy myślą, że są odpowiedzialni za tworzenie i podtrzymywanie oficjalnego programu. Większość z was straciła wzgląd na fakt, że istnieją zastępcze rozwiązania. Większość z was straciła wzgląd na to, co utraciła ulęgając wizji programu. (Niektórzy z was czytający te słowa, będą znali prawdę, gdyż idee przemieszczają się przez was - po prostu będziecie wiedzieli. Na początku prawdopodobnie odczujecie złość, a pod złością - strach. Bowiem, jeśli wyprano wam mózg po to, abyście wierzyli, że to nieprawda - co jest prawdą? Będzie to uczucie, jak gdybyście znaleźli się nad przepaścią spoglądając w wieczną otchłań, nie wiedząc gdzie się zwrócić i komu zaufać, lub gdzie poszukiwać odpowiedzi. Spoglądanie do swego wnętrza (może po raz pierwszy?), do rdzenia swojej wlasnej duchowości, będzie światłem, które przeprowadzi was przez ta ciemność.)

     Wielu z was odrzuci te informacje, może nawet z nienawiścią, gdyż pozornie tak jest łatwiej, aniżeli stawić czoła świeżemu lękowi, jaki może zostać wytworzony spoglądając na prawdę po raz pierwszy. Nie wszyscy z was jesteście gotowi ujrzeć prawdę, gdyż pośród kłamstw istniała iluzja bezpieczeństwa i wygody, oraz niewinność utraty wolności i integralności, które wytworzył oficjalny program. Możecie owszem przyjąć taką pozycję, że: ”to, czego nie wiecie, nie skrzywdzi was". Faktycznie, jeśli jest to nieprzyjemne, skrzywdzi was, lecz wybierając zaślepienie, nie będziecie świadomi tej krzywdy, jaka wam jest wyrządzana. Możecie nie zdawać sobie sprawy z poświecenia, jakiego się podejmujecie, aż będzie za późno i ogarnie was śmierć lub choroba.

     Troszczymy się o was wszystkich i do wszystkich z was odnosimy się z dużym poważaniem, aby zaoferować wam opcje wglądu w waszą rzeczywistość, w taką, jaka jest, byście mogli dokonać wyboru świadomie, stosownie do tego, w co wierzycie. Okazujemy wam znacznie więcej szacunku i honoru, aniżeli wasze rządy, oraz organizacje religijne, które wykorzystują zasady dyskryminacji, egalitaryzmu, tajności oraz powstrzymywania wiedzy i zasobów. Wiedza, kierowana jest do wszystkich tych, którzy otwarci są na jej odbiór, a nie dla niewielu tych, którzy szukają sposobu na użycie jej w celu kontroli, pozbawiania mocy i manipulowania. Wielu ludzi na stanowiskach władzy, potrzebuje nauczyć się prostej lekcji. To jest dar wiedzy, jaki wam ofiarujemy - czy możecie przyjąć ten dar?

     Tak oto wyjaśniliśmy wam, co nieco z tego, z czym macie się zmierzyć w waszej ewolucji ku oświeceniu. Daliśmy wam pogląd na to, kim są gracze, skąd pochodzą, oraz jakie mają zamiary. Teraz pozwolimy wam zaznajomić się z reszta opowiadania o większych rzeczywistości mających miejsce w obrębie waszego czasu, tym, którzy są gotowi - tym, którzy wybiorą, aby wiedzieć, co ma miejsce wewnątrz Wszechświata, który ich otacza.

 


C)   SZKIC  OPIEKUNÓW

 

Od lewej;

 Zionite 'Arion'    Złoty Zakon
   ( Ludzie -Aethien-Zephilium hybrydy Ludzie-ryby )

 Turaneusiam-1 'Azara'    Szmaragdowo-Złoty Zakon
   ( oryginalni Tarańscy 'Anielscy' Ludzie;  Terańscy - p.w. )

 Szarzy Zeta-Reticuli 'Amera'    Szmaragdowo-Złoty Zakon
   ( postępowi Zeta z Oriona po Bioregeneracji )

 

 Od środka;

Starszy Anuhazi    Szmaragdowy Zakon
   ( 'Biali Syrianie'  Wyzsza Rada Liriańskich-Syriańskich Elohei )

 'Jonathan'  hybryda ludzko-Zionite    Szmaragdowo-Złoty Zakon
   ( Kaplan z Ur, z Wewnętrznej Ziemi )

 

 Od prawej;

 Aethien  Złoty Zakon 
   ( Modliszka, Systemu Pegaza )

 Queventelliur   Szmaragdowo-Złotego Zakonu
   ('Małpolud' z Wewnętrznej Ziemi,  większość typów 'Wielkiej stopy')

 'Dralov'    Arkturiański Ametystowo-Złoty Zakon
   (wodno-lądowy hominid)

 'Suehanatunaz'    Rhanthunkeana  Złotego Zakonu
   ( Liriańskie hybrydy  'Kryształowych Ludzi - Ludzi Ptaków z Procyon )

 

 

 


D)    ASHAYANA  DEANE

 

 Adresy stron powiązanych z Ashayaną;

 http://www.arhayas.com/

 

 http://www.amentiproject.net/amentihome.htm

 http://www.amcc-mceo.archive.nl.eu.org/    

 

***

Przesłanie Yanas, Ras Założycielskich,

Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych

Światów, Ligi Opiekunów oraz Ras Anielskich

Opiekunów Szmaragdowego Przymierza brzmi:

 

Ukochani Śpiący Aniołowie,

Jesteście Kochani ponad waszą wszelką wiedzę.

Jesteście honorowani w waszej Istocie.

Jesteście pieszczeni jako zwiastuni nadziei dla tego

Matriksu Czasu, którymi pierwotnie mieliście być.

Zrodzeni zostaliście wolni w Gęstości i w światach

przejawu iluzji, z Miłości Kosmicznego Źródła,

które jest waszym Domem.

Ukochani, Wybierzcie dobrze

Wybierzcie Miłość....

a potem Wybierzcie Wolność

Lećcie Anielscy Ludzie!

Zażądajcie zwrotu waszego

prawowitego miejsca pośród gwiazd!

 

 

 


JAK LUDZKOŚĆ UTRACIŁA ŚWIADOMOŚĆ SWOJEJ DUSZY?

"Anielskie rzeczywistości" ASHAYANA DEANE

 

[ powyższy rozdział przedstawiony jest w formie tekstu w linku WIEDZA ]

 

 ***

 

 

OPIEKUNOWIE 

Rozdział książki; PODRÓŻNICY -Śpiący uprowadzeni

 -Ashayana Deane

 

 


E)  'PROGRAM  EWOLUCYJNY'

 

PROGRAM PIERWSZY – WIZJA DIAMENTOWEGO SŁOŃCA
PROGRAM SZMARAGDOWEGO PRZYMIERZA Z 246 000 R.P.N.E

 

Prowadzony przez szmaragdowe i diamentowe słońce, oryginalne linie liriańsko- syriańskich ludzi, postępowi  Annu-elohim rubinowego słońca oraz inni przestrzegający szmaragdowego przymierza.

 

Celem jest przygotowanie ponownej ludzkiej ewolucji do dwunasto niciowego DNA oraz odzyskanie pierwotnego przeznaczenia ludzi, do bycia strażnikami międzyplanetarnego kompleksu systemu gwiezdnych wrót.

 

Pierwszorzędne linie Gralla Elohei szmaragdowych słońc (Adami –Kudmon) Jesheua – Sananda – Melchizedek ( 12 r.p.n.e), rubinowe słońca (nephilim – ludzie) Jeshewua – Jehovani – Ahmbra (7 r. p.n.e), diamentowe słońca zgromadzenie ziemskich ludzi, Katarowie (1209 – 1244 krucjata albigeńska) i inni. Planują zwrócic wszystkim rasom ziemskich ludzi : nauki płyt CDT, technologię, bio – re genezę 12-tu nici DNA oraz kontrolę nad planetarnym kompleksem systemu gwiezdnych wrót, gotowi SA również są wspierac każda rasę chętną do współpracy, oraz egalitarnej wspólnoty.

 

Celami  są:

zjednoczenie ras w wolności i promowanie uzdrowienia umysłu – ciała –ducha oraz systemow planetarnych, tak aby Ziemia mogła przystąpić do ‘Międzywymiarowego  stowarzyszenia wolnych światów.’

Inscenizowanie programów hybrydyzacji dzieci Indygo, program prowadzony przez ultra-ziemskie rodziny szmaragdowego zakonu Elohei  zgromadzenia Melchizedeka, przez Liriańsko – Syriańskich Anuhazi („biali”), Azuryci Syriusza B („błękitni”), ludzie Oraphim i Turaneusiam z Tary, a także inne uniwersalne rasy opiekunów, włączając w to pokojowych członków zdegerowanych ras poszukujących uzdrowienia i rozwoju.

 

***

 

 

PONIŻEJ PRZEKIEROWANIE NA TRZY PROGRAMY EWOLUCYJNE

( UWAGA - BAR. SŁABA JAKOŚĆ VIDEO,  ALE AUDIO JEST DOBRE )

 

 

Programy Ewolucyjne ('Anielskie Rzeczywistości' - A. Deane)

 

 

 

 


F)   VIDEO + przekierowanie na Y-T

'Mechanizm Wzniesienia' cz1 fragm. A.Deane (Project Camelot) Lektor PL 

[  niemal 22 minuty pierwszej części  ]

 

3 CAŁE CZESCI SĄ NA KANALE;

'DreamerAndCreator'
https://www.youtube.com/watch?v=GVXL6...

 

lub znajdziecie je w drugim linku MECHANIZM WZNIESIENIA

 

 


                                                             PODRÓŻNICY Śpiący Uprowadzeni Tom I 

 

WPROWADZENIE

 

„Podróżnicy" (ang. Voyagers) są książką, do której najlepiej podejść

zadając sobie pytanie: „Co tak naprawdę wiemy o naturze naszej

rzeczywistości?". Wiele z idei zaprezentowanych w tej książce różni się od

starych dogmatów wierzeń, przez które nauczeni zostaliśmy postrzegać

naszą rzeczywistość, nie negują one tych starych dogmatów, lecz raczej

wzywają je do rozwoju.

Wyzwania inspirują wzrost, a „Podróżnicy " sa książką do wzrostu w

poszukiwaniu zrozumienia. „Podróżnicy " nie są przeciętną książką, jej

implikacje są tak rzeczywiście wyczerpujące, że czasami wydają się

niewiarygodne, lecz nie jest to powieść fantastyczno-naukowa. Nie jest to

jedynie książka pełna koncepcji. Jest dowodem najintymniejszych podróży

przez osobiste wydarzenia, które można opisać nie inaczej, jak wyjątkowe.

Jeśli podejdzie się do tej książki z elastycznością umysłu i gorliwą

intuicją, przesłanie w niej zawarte może być oświecające, zaś jej

implikacje transformujące.

W konfrontacji z wyjątkowymi doświadczeniami dowiedziałam się,

że integracja mojej własnej istoty była na krawędzi i nie byłabym w stanie

nic sama napisać będąc w umysłowym nieładzie dopóty, dopóki nie

zbadam w pełni inne możliwe wyjaśnienia wydarzeń, z którymi się

zetknęłam. Konfrontacja ta w rezultacie doprowadziła mnie do pytania, co

my właściwie wiemy o istnieniu innych światów, o naszym pochodzeniu i

naturze rzeczywistości. Zaczęłam kwestionować fakty współczesnych

dogmatów wierzeń, aby zobaczyć, czy są jakieś inne możliwe

perspektywy, które potrafiłyby racjonalnie wyjaśnić moje doświadczenia.

Dzięki stawianym pytaniom doszłam do stwierdzenia, że fakty te nie

zostały wykute w kamieniu, lecz były

po prostu założeniami na temat natury rzeczywistości, które wielu ludzi

zaakceptowało jako fakty. Moje kwestionowanie w rezultacie wytworzyło

wystarczającą ilość rozsądnych wątpliwości w odniesieniu do interpretacji

rzeczywistości prezentowanej przez główne nurty, że pomysły

zaprezentowane w „Podróżnikach" mogłam uważać bardziej za

obiektywną strukturę aniżeli odsunąć je tylko dlatego, że stawiają

wyzwanie wszystkiemu temu, czego dotychczas zostałam nauczona na

temat natury rzeczywistości.

Z chwilą, kiedy zbadałam tajemnice ludzkiej natury, zdałam sobie

sprawę, że materiał zawarty w „Podróżnikach" mógłby całkiem możliwie

przedstawiać solidną porcję tajemniczej prawdy dotyczącej ludzkości,

która nie jest obecnie uznawana przez współczesną kulturę. Zaczęłam brać

„Podróżników" na poważnie. Tylko wówczas materiały te naprawdę

dogłębnie mnie uderzyły i zdałam sobie sprawę z tego, że jeśli

rzeczywiście są one wiarygodne, to wtedy żyjemy w najbardziej

znaczącym okresie w historii. Zbliżamy się do ewolucyjnego skrzyżowania

dróg, a poprzez podjęte przez nas wybory określony zostanie bieg

ewolucyjnej przyszłości naszej zbiorowości.

„Podróżnicy " nie są całą prawdą o ludzkiej rzeczywistości, nie jest to

koniec historii, dzięki której rozwiązane zostaną wszystkie tajemnice.

Książka ta jest początkiem, dzięki któremu możemy zacząć rozumieć

niewiarygodnie złożoną strukturę, w której funkcjonuje ludzka

rzeczywistość.

Porównawcza analiza pomiędzy współczesnymi wierzeniami a tymi

zawartymi w „Podróżnikach" doprowadziła mnie do rozpoznania

potencjału ważności nowych pomysłów. Mam nadzieję, że czytelnik

zrozumie ewolucyjną obietnicę przedstawianą przez spojrzenie na świat

„Podróżników ". Jest to obietnica, która przypomina nam o majestacie

naszej Boskiej natury i potwierdza nasze połączenie z uświęconym

Stworzeniem.

W przypomnieniu tego wprowadzenia podzielę się z czytelnikami

pewnymi przemyśleniami dotyczącymi współczesnych dogmatów wierzeń,

które pomogły mi rozpoznać prawdziwą wartość i potencjał materiałów

zawartych w „Podróżnikach ". Moim zamierzeniem nie jest poddawanie w

wątpliwość ani negacja ważności popularnych założeń,

lecz mam nadzieję zaoferować pewne dodatkowe wglądy w te właśnie

założenia, celem dostarczenia zastępczych perspektyw, przez które można

te fakty przejrzeć. Niniejsze Przemyślenia i Wnioski przedstawiają mój

osobisty punkt widzenia, nie proszę was o akceptowanie moich opinii jako

swoje własne, lecz o rozważenie ich jako potencjalny, interesujący punkt

widzenia, dzięki któremu można osiągnąć większe zrozumienie.

 

 


H)  'ZABEZPIECZENIE'

 

TYMCZASOWA PIECZĘĆ MAHARYCZNA

TECHNIKA BIO-REGENEZY

 

Do stworzenia integralności pola bio-energetycznego i

przyspieszenia duchowego urzeczywistnienia.

Przed wykorzystaniem:

Przeczytaj wszystkie kroki i ćwicz wizualizacje oraz ich kolejność

powoli, dla lepszego zaznajomienia się.

1. Wyobraź sobie obraz dwuwymiarowej „Gwiazdy Merkaba" lub

sześcioramiennej „Gwiazdy Dawida", w kolorze Bladego Srebra,

tak jak gdyby obraz ten narysowany był na czarnym tle, od

wewnątrz na twoim czole. Obraz ten przedstawia złożony

wzorzec fali skalarnej Keylontniczego Symbolu Kodowego,

zwanego „Hierofant". Jego kolor oznacza spektrum

częstotliwości 11 i 12-tego Wymiaru, a jego kształt w

połączeniu z kolorem częstotliwości reprezentuje kod kontroli

pasma częstotliwości 12 Wymiaru. Jest to Kodowy Klucz do

otwarcia 12-to Wymiarowej Tarczy Maharycznej w

osobistej i planetarnej siatce skalarnej.

2. WDECH; wykonaj Wdech, podczas gdy wizualizujesz Symbol

Hierofantu w środku swego mózgu, w Gruczole Szyszynki.

3. WYDECH; wykonaj wydech, wykorzystując go do wyraźnego

przesunięcia Hierofantu w dół Centralnego Pionowego Prądu

Ciała (prąd energetyczny pośrodku ciała), następnie między

nogami i prosto w dół do rdzenia Ziemi (twoja czakra 13).

4. WDECH; wykonaj wdech, podczas gdy wyobrażasz sobie, że

widzisz potężną Kryształową Platformę w Kształcie Dysku w

Kołorze z Blado-Srebrnego Światła w rdzeniu Ziemi, która

5. rozprzestrzenia się przez całe ciało Ziemi, w płaszczyźnie

poziomej oraz na zewnątrz w atmosferze. Wizualizuj Hierofant

zawieszony pośrodku dysku (obraz ten reprezentuje Planetarną

Tarczę Maharyczną, siatkę fali skalarnej, złożoną z

częstotliwości wymiarów 10/11/12 wraz z Kluczowym Kodem

Hierofantu umieszczanym w celu aktywacji Tarczy Planetarnej).

6. WYDECH; podczas gdy wydychasz swój oddech do środka

Tarczy Maharycznej Ziemi, wyobrażając sobie, że ta siła

wydmuchiwanego przez ciebie powietrza, sprawia że Tarcza

Maharyczna Ziemi zaczyna się kręcić.

7. WDECH; wykonaj wdech wykorzystując go do przyciągnięcia

Blado-Srebrnego Światła z obracającej się Tarczy Malarycznej

Ziemi, do Hierofantu umiejscowionego pośrodku Tarczy

Planetarnej.

8. WYDECH; wykorzystując wydech, wypchnij Blado-Srebrne

Światło poprzez cały Hierofant, sprawiając, że będzie jarzyć się i

pulsować tym Blado-Srebrnym Światłem.

9. WDECH; wykonując wdech, wyobraź sobie, że ten jarzący się

Blado-Srebrny Hierofant momentami błyszczy

Krwawopurpurową Czerwienią, po czym powraca do Bladego

Srebra. Następnie wykorzystaj ten wdech do przyciągnięcia

Hierfantu, pionowo z jego miejsca w rdzeniu Ziemi, to miejsce

12 cali (ok. 30 cm) poniżej twoich stóp (miejsce twojej uśpionej

osobistej siatki skalarnej fali Tarczy Maharycznej). W

momencie, kiedy wdychasz do góry Hierofant z rdzenia Ziemi,

wyobraź sobie, że ciągnie on za sobą gruby przewód Blado-

Srebrnego Światła. Jeden koniec Srebrnego Przewodu

pozostaje przymocowany do rdzenia Ziemi, a drugi do

Hierofantu (Przewód reprezentuje „Linie Zasilania Energii",

poprzez którą będziesz podciągał energie do góry z Tarczy

Maharycznej Ziemi do swojej osobistej Tarczy Maharycznej).

10. WYDECH; wykonując wydech pozostań skupionym na

Hierofancie umiejscowionym 12 cali poniżej stóp i wykorzystaj

wydech do wypchnięcia rozbłysku Blado-Srebrnego Światła z

Hierofanu, na zewnątrz w płaszczyźnie poziomej.

 

11. Wyobraź sobie, że Kryształowa Platforma Błado-Srebrnego

Światła w kształcie dysku około 4 stóp (ok. 120 cm) średnicy,

rozpościera się w płaszczyźnie poziomej 12 cali pod twoimi

stopami, dookoła Hierofantu, w jego środku. (Wizerunek ten

przedstawia twoją osobistą Tarczę Maharyczną.)

12. WDECH; wykorzystując wdech przyciągnij więcej Blado -

Srebrnego Światła poprzez Blado-Srebrny Przewód z rdzenia

Ziemi, do Hierofantu, pośrodku twojej osobistej Tarczy

Maharycznej.

13. WYDECH; wykonując wydech, wypchnij Blado-Srebrne

Światło z Hierofantu, na zewnątrz do twojej Tarczy

Maharycznej. Wyobraź sobie, że twoja Tarcza Maharyczna

pulsuje teraz, w miarę jak wypełnia się Blado-Srebrnym

Światłem z rdzenia Ziemi.

14. WDECH; wykonaj wdech i ponownie przyciągnij więcej Blado-

Srebrnego Światła z rdzenia Ziemi, przez Blado-Srebrny

Przewód do Hierofantu, wyobraź sobie, jak Blado-Srebrny

Przewód rozszerza się do 4 stóp szerokości, tworząc Słup

Blado-Srebrnego Światła, biegnący do góry od rdzenia Ziemi,

bezpośrednio do twojej Tarczy Maharycznej o średnicy 4 stóp

(ok. 120cm).

15. WYDECH; ponownie, wykorzystując wydech wypchnij Blado-

Srebrne Światło z Hierofantu na zewnątrz do twojej Tarczy

Maharycznej, w chwili kiedy sobie to wyobrażasz, Tarcza

Maharyczną „zaczyna żyć swoim własnym życiem", dysk

nagle rozkłada się powodując wrażenie pęknięcia, tworząc Słup

Blado-Srebrnego Światła o średnicy 4 stóp, wokół ciebie,

przebiegający przez twoje ciało. (Jest to twoja Maharyczną

Pieczęć, tymczasowy słup fali skalarnej, częstotliwości światła

wymiarów 10/11/12, która odblokowuje nieharmonijne

częstotliwości wymiarów od 1-12 i rozpoczyna wyrównywanie

nieharmonijnych częstotliwości w twoim ciele i polu

bioenergetycznym, do pierwotnego doskonałego, naturalnego

porządku)

16. WDECH; wyobraź sobie, że wdychane powietrze przyciąga

Blado-Srebrne Światło ze Słupa otaczającego ciało do każdej

komórki ciała. Doznaj łaskoczącego odczucia, kiedy Blado-

Srebrne Światło przesuwa się przez fizyczne ciało.

17. WYDECH; wykonaj wydech wyobrażając sobie, że czujesz

energię Blado-Srebrnego Światła, jak rozszerza się w każdy

otwór twego ciała, a później na zewnątrz wokół ciała, w

Biopole.

18. Oddychaj naturalnie przez minutę lub dwie, czując jak Blado-

Srebrne Światło przemieszcza się przez ciebie, dając

wrażenie obecności energii Słupa Blado-Srebrnego Światła

Maharycznej Pieczęci, w obrębie 4 stóp wokół twego ciała. Im

więcej czasu poświęcisz na oddychanie i odczuwanie energii,

tym więcej częstotliwości wymiarów 10/11/12 przyciągasz do

twojego Słupa energii, co zwiększy długość czasu, przez jaki

Słup Maharycznej Tarczy pozostanie w twoim Biopolu.

19. Ponownie skup swoją uwagę na Hierofancie, wciąż

umiejscowionym 12 cali (30 cm) poniżej twoich stóp.

20. WDECH; wykorzystując wdech, podciągnij Hierofant do góry,

przez twój Centralny Pionowy Prąd Ciała, a następnie nad

czubek głowy (siódmą Czakrę „Korony"), do punktu 36 cali nad

głową (90cm) do czakry czternastej.

21. Wykonaj silny, gwałtowny wydech. Wykorzystaj gwałtowny

wydech do szybkiego rozszerzenia Hierofantu na zewnątrz, w

płaszczyźnie poziomej czakry czternastej, do momentu, aż

Hierofant nagle „zniknie" z widoku, pozostawiając delikatne

wrażenie „pęknięcia".

22. Oddychaj normalnie, wizualizując przez chwilę lśniący Blado-

Srebrny Słup Światła o średnicy 4 stóp, rozszerzający się z

Rdzenia Ziemi do góry, w pełni owijający twoje ciało i

rozszerzający się nad twoją głową, w atmosferę Ziemską, aż w

pojedynczą Gwiazdę Blado-Błękitnego Światła, daleko w

przestrzeni kosmicznej. Teraz twoja Maharyczna Tarcza została

tymczasowo aktywowana, a twój Słup Maharycznej Pieczęci,

manifestuje się tymczasowo wewnątrz twojego Biopola.

Maharyczna Pieczęć pozostanie w twoim Biopolu,

na początku, gdzieś około od 20 minut do godziny. Im częściej

ćwiczysz, tym dłużej Słup pozostaje.

23. W celu szybkiego wzmocnienia Maharycznej Pieczęci, kiedy

cały proces przeprowadzony został w ciągu 24 godzin; Wyobraź

sobie po prostu iskrę Blado-Srebrnego Światła w Szyszynce,

następnie szybkim wydechem wypchnij ją w dół, do Rdzenia

Ziemi i wyobraź sobie, jak Maharyczna Tarcza Ziemi obraca się.

Przywołaj w swoim umyśle Blado-Srebrny Przewód i wraz z

wdechem podciągnij Przewód o czterostopowej średnicy do

góry, wokół siebie, tworząc Słup Światła, przymocowując go

„na zewnątrz w odległej przestrzeni kosmicznej" do Gwiazdy z

Blado-Błękitnego Światła.

Skrócona Wersja tej techniki powoduje „manualne wytworzenie"

tymczasowej Maharycznej Pieczęci w waszym Biopolu i wymaga

manualnego nastawiania co 24 godziny, z częstym wzmacnianiem w

trakcie dnia. Wykorzystując i praktykując pełną wersję tej techniki, tak

jak jest to opisane w Systemie Bio-Duchowego Uzdrawiania Kathara™

Poziom -1 Procesu Maharycznego Zapisu™, stopniowo doprowadzi to

do zaprogramowania Pamięci Komórkowej Ciała na utrzymywanie

Maharycznej Pieczęci przez wydłużony okres czasu. Dzięki

systematycznemu praktykowaniu pełnej wersji, przez dłuższy czas,

Maharyczna Pieczęć będzie działała automatycznie, jako stałe urządzenie

wewnątrz twojego Biopola.

W międzyczasie, Skrócona Wersja tej techniki połączona ze

wzmacnianiem w ciągu dnia dostarczy wam zabezpieczenia Biopola oraz

delikatnego, regenerującego zrównania Rdzeniowego Szablonu dla

wszystkich aspektów systemów fizycznych, a także systemów Subtelnej-

Energii-Ciała. Poleca się wykorzystywanie co najmniej tej Skróconej

Wersji techniki Maharycznej Pieczęci przed rozpoczęciem

JAKIEJKOLWIEK pracy z energią, przed „chanelingiem" lub przed

Astralną Projekcją Snu. Zapewni to nie tylko ochronę przed

nieharmonijnymi energiami, ale również wzmocni rezultaty, jakie chcecie

osiągnąć dzięki wspomnianym działaniom.

Najlepiej jest stosować Maharyczna Pieczęć codziennie. Stosując ją

rano, przed rozpoczęciem dnia, Maharyczna Pieczęć pomoże wam

zharmonizować energie osobiste i środowiskowe w ciągu dnia.

Wykorzystując ją wieczorem przed snem, pomoże wam w zwiększeniu

świadomej pamięci doświadczeń ze snu oraz ochroni waszą świadomość i

ciało przed nieharmonijnymi energiami w trakcie snu.

* Maharyczna Pieczęć jest technologią fali skalarnej Nauki Keylontniczej,

zbudowana na podstawie zaawansowanych, naukowych

praw 15-to Wymiarowej Mechaniki Partiki oraz Mechaniki

Zunifikowanego Pola Wibracyjnego, jak również na podstawie

zaawansowanych, duchowych reguł Mechaniki Merkaba i Prawa

Jedności. Dalsze zgłębianie tych zaawansowanych duchowo-naukowych

zasad jest Obecnie możliwe dzięki kursom szkoleniowym

Certyfikowanego Programu Systemu Bio-Duchowego Uzdrawiania

Kathara TM oraz dzięki kursom audio Programu Materialnej Struktury

Przyspieszonego Bio-Duchowego Rozwoju Duszy™, obu dostępnym w

Azurytowej Świątyni Zgromadzenia Melchizedeka.

 

 

 


I)   6  KROKÓW  KU  RADOŚCI  Z  INNYMI

 

 

  Sześć Kroków Ku Radości z Innymi        1. Posiądźcie swoje własne troski:    Kiedy coś wam przeszkadza, ODDYCHAJCIE, znajdźcie PUNKT BEZRUCHU wewnątrz, delikatnie poproście swoją Duszę o rozwiązania i powstrzymajcie się od narzekania, oraz oczekiwania od innych rozwiązania za was waszych problemów. Bądźcie stanowczy w stosunku do innych i czule poproście ich, o nie zrzucanie ich "śmieci" na was, przypominając im o ich mocy tworzenia radości.

Czy teraz "zrzucam swoje troski" na innych?

Czy pozwalam innym na drenowanie mnie "zrzucając swoje smieci" na mnie?

Jakie są prawdziwe problemy?


         2. Szanujcie Granice:     Ustanówcie, oraz honorujcie zdrowe, osobiste granice i delikatnie, aczkolwiek stanowczo przypominajcie innym, że nie pozwolicie na ich przekroczenie. Szanujcie granice innych i powstrzymujcie się od aktów braku szacunku takich jak: plotkowanie, dobrowolnych porad, krytykowania i oceniania, czynienia przypuszczeń i stawiania założeń, wtrącania nosa w nie swoje sprawy; usiłowania bezpośredniego, bądź pośredniego kierowania ich działaniami, nastawieniem i emocjami.
   Szanujcie prawa ludzi do bycia kim naprawdę są, a także szanujcie ich własne prawo do posiadania i podtrzymywania osobistych granic.

Czy autentycznie szanuję granice innych?

Czy pozwalam na naruszanie swoich granic?

Jakie mogę podjąć działania, aby to zmienić?
   

         3. Wzajemność:     Współzawodnictwo, pokazywanie swojej przewagi, oraz przekazywanie osądów na innych, są grami ego, które zaślepiają
samo-świadomość oraz umocnienie. Jeśli do sytuacji podejdzie się z perspektywy wzajemności "wygrany/a-wygrany/a", oraz jeśli ma się na względzie najwyższe dobro wszystkich, wówczas posypią się radosne rozwiązania.

Jakie jest teraz najwyższe dobro perspektyw "wygrany/a-wygrany/a"?

Jak możemy oboje spełnić swoje potrzeby?

Czy szanujemy wzajemnie swoje granice?

Jak ozdrowię lub uwolnię się od związków bez wzajemności?


         4. Bądźcie Efektywni:       Stawianie siebie w pozycji "mam rację", daje do zrozumienia, że inni "mylą się", oraz ustanawia podłoże do konfliktu. Czy posiadanie "racji", jest ważniejsze od tworzenia upragnionych rezultatów? Bycie EFEKTYWNYM, to znajdowanie rozwiązań "wygrany/a - wygrany/a", szanowanie praw wszystkich do bycia dokładnie tym kim są i jacy są, nawet jeśli się z tym nie zgadzacie. Jeśli nie szanujecie nawzajem swoich granic i nie posiadacie na własność swoich własnych trosk, nie będziecie w stanie stworzyć wzajemnych, ani efektywnych rozwiązań. Jeśli inni potrzebują udowodnić, że nie masz racji, rozpoznajcie gierkę ego i wycofajcie się z zaangażowania. Nie musicie usprawiedliwiać swojej egzystencji u innych, ani oni nie muszą usprawiedliwiać swojej egzystencji u was.

Czy próbuję sprawiać, że ktoś nie ma racji?

Czy ktoś próbuje sprawić, że ja nie mam racji?

Czy szanujemy na wzajem swoje granice, oraz prawa do bycia?

Czy mogę zaangażować się w to w efektywnym działaniu?


        5. Odpowiedzialność:     Jeśli przejmiemy odpowiedzialność za nasze słowa, czyny, motywy i doświadczenia, nie będziemy winić innych za nasze problemy, a tym samym umocnimy siebie do rozwiązania ich. Samo-świadomość przychodzi z delikatnego krytykowania samego siebie, celem określenia, w którym miejscu nasze działania naruszają innych, lub są nieefektywne. Obwinianie zastąpcie współczuciem, pokora, oraz efektywnym działaniem, w celu odzyskania waszej mocy do stworzenia radości. Czy postępuje odpowiedzialnie, czy tez obwiniam innych?

Czy pozwalam innym na wykorzystywanie winy, jako sposobu na kontrolowanie i manipulowanie mną?

Jak mogę podjąć odpowiedzialne działanie celem poradzenia sobie ze swoimi "sprawami"?


       6. Pokora:      Pokora, to znanie swojego prawdziwego miejsca w odniesieniu do wszechświata, oraz środowiska wokół siebie. Jest to wiedza o tym, że jesteście ponad innymi, ani poniżej nich, oraz o tym, ze wszystkie istoty i rzeczy są częścią Boga, stąd zawsze należy traktować je z Miłością, Honorem, Łaskawością, Szacunkiem, Wzajemnością,  Przyzwoleniem, Odpowiedzialnością i Pietyzmem.

Czy postępuję z Pokorą?

 

 

 


J)    SZEŚĆ PIERWSZORZĘDNYCH POZIOMÓW WIELOWYMIAROWEJ TOŻSAMOŚCI

 

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  ( HW oznacza Harmoniczny Wszechświat )

 

1. Triadyczna Tożsamość 1:

Tauren (Inkarnujący Matriks) -

HW-1, złożona z pasm częstotliwości wymiarów 1, 2 i 3. Zawiera
Podświadomość, Umysł Instynktowny oraz Umysł Logiczny.
Reprezentuje Matriks Indywidualnego Umysłu (lub „Osobisty
Logos").

 

2. Triadyczna Tożsamość 2:

Dora (Matriks Duszy) - HW-2,
złożona z pasm częstotliwości wymiarów 4, 5 i 6. Zawiera Umysł
Astralny, Umysł Archetypowy oraz Anielski (lub
„Niebiański") Umysł. Kolektywnie zwany Nadświadomym
Umysłem. Reprezentuje Matriks Umysłu Rasy (lub „Kolektywny
Logos").

 

3. Triadyczna Tożsamość 3:

Teura (Matriks Nadduszy) - HW-3
złożona z pasm częstotliwości wymiarów 7,8 i 9. Zawiera Umysł
Keteryczny (ang. Ketheric), Umysł Monadyczny (ang.
Monadic) oraz Umysł Keriatryczny (ang. Keriatric).
Kolektywnie zwany Umysłem Przyczynowym. Reprezentuje
Matriks Planetarnego Umysłu (lub „Planetarny Logos").

 

4. Triadyczna Tożsamość 4:

Avatar (Matriks Dolar) - HW-4,
złożony z pasm częstotliwości wymiarów 10, 11 i 12. Zawiera
Umysł Chrystusowy, Umysł Buddyczny oraz Umysł
Nirwaniczny. Kolektywnie zwany Metaświadomym Umysłem.
Reprezentuje Matriks Galaktycznego Umysłu (lub „Słoneczny
Logos").

 

5. Triadyczna Tożsamość 5:

Rishi (Słoneczny Matriks) - HW-5,
złożony z pasm częstotliwości wymiarów 13, 14 i 15. Zawiera
Umysł Particum, Umysł Partiki oraz Umysł Partica.
Kolektywnie zwany jest Uniwersalnym Świadomym Umysłem.
Reprezentuje Matriks Uniwersalnego Umysłu (lub
„Uniwersalny Logos").

 

 

6. Poziom Tożsamości:

Geomancja (Matriks Yunasai).   Szósty
Pierwszorzędny Poziom Wielowymiarowej Tożsamości istnieje
poza strukturą 15-to wymiarowej konstrukcji. Kolektywnie
zwany Kosmicznym Świadomym Umysłem. Reprezentuje
Matriks - Kosmicznego Umysłu (lub „Kosmiczny Logos").

Reprezentuje wieczną zunifikowaną całość tożsamości, która jest niezwymiarowana oraz wolna od orientacji przestrzeni czasu-materii, to poziom umysłu istniejącego jako część Jednego Umysłu lub Umysłu Źródła Rdzenia Siły Stwórczej. Ten poziom tożsamości zwany jest Geomantycznym Bytem - lub Geomancją. Wszystkie inne poziomy tożsamości i umysłu oraz struktur
wszystkich systemów wymiarowych istnieją wewnątrz wzorca
krystalicznej sieci morfogenicznej tożsamości Geomantycznego Bytu
Zunifikowanej Całości. Za pośrednictwem Geomancji wszystkie rzeczy,
istoty i świadomości są połączone i zawierają się wewnątrz Centralnej
Twórczej Tożsamości Zunifikowanej Całości Umysłu Źródła.
    Struktura Sześciu Pierwszorzędnych Poziomów Wielowymiarowych
Tożsamości reprezentuje dosłowne Drzewo Świadomości Rodziny, za
pośrednictwem którego wszyscy ludzie są połączeni ze sobą, z innymi
formami życia, z Wszechświatami, z Kosmosem oraz z Umysłem Źródła - Jednym Umysłem („Bogiem").

Z perspektywy inkarnującej tożsamości
Harmonicznego Wszechświata Nr.l proces ewolucji jest procesem
połączenia wszystkich sześciu poziomów wielowymiarowej tożsamości w świadome zrozumienie „Jam Jest...." Pierwszym krokiem w
przebudzeniu wielowymiarowej tożsamości jest sprowadzenie
Nadświadomego Umysłu HW-2 Matriksu Duszy do świadomego
rozpoznania wewnątrz biologicznie skupionej osobowości. Proces ten
zwany jest Integracją Duszy.

W procesie integracji duszy, macie głównie do czynienia z czterema
Składnikami Umysłu:
1. z Podświadomym Umysłem - z pasm częstotliwości D-l
(wymiar 1);
2. z Instyktownym Umysłem - z pasm częstotliwości D-2; z
Logicznym Umysłem –
3. z pasm częstotliwości D-3 oraz z Nadświadomym Umysłem –
4. ze zunifikowaną całością Matriksu Duszy z wymiaru od
czwartego do szóstego.

Integracja Duszy następuje wraz ze świadomym przyswojeniem ich 4
Składników Umysłu.

 

 

 

 


 

SUPERGROMADA GALAKTYK 'LANIAKEA'  

( napisy PL )